disco

► 1980 - 1985

- diverse jongerenkoorliedjes / several youth choir songs

- diverse korte stukken voor gitaar en fluit/several short pieces for flute and guitar


- diverse improvisaties en aanzetten tot 'meesterwerken' op piano

► 1986

- enkele stukken voor klavier en saxofoon

► 1987 - 1990

- several songs for "Stepping Stone Visit" (three male voices, guitar, flutes, trumpet) some of which co-written with other band members.


► 1991-1992

-  Eldorische Canons voor 4 dwarsfluiten (in de stijl van Jurriaan Andriessen's Portret van Hedwig)

► 1992 - 1998 (tijdens conservatoriumstudie)

- 15 kinderliedjes

- overig
Scratzee (aleatorische tape-compositie)
Het Spiegelbeeldkoor (fugatisch stuk voor studentenkoor in PDQ Bach-stijl)
De Roeier (1), bewerking voor schoolorkest v.o.
Blad van Klein voor schoolorkest b.o.


► 1998 - 2012

- diverse liedjes voor diverse scholen en methodes / unsorted songs for schools and learning methods
(de meest succesvolle belandden op de CD "Hallo, hallo, vandaag is er muziek" 2009)

Voor de Muzerie, Zwolle

- (Een advertentie voor) het Wereldorkest
- Villa MG Schmidt
- Gingery Six , een wereldband
- Stampestampestamp (de olifant die woord hield)
- Het lalala-lied
- Malle malle mol
- Tenminste houdbaar tot
- Xylofoon, klokkenspel

(voor kinderboekenweek 2004 b.o.)
- Een vosje dat goed zingen kan
- 'k Heb een muziekje in mijn hoofd
- cd-arrangementen bestaande liedjes

- 30 arrangementen voor cassettebandjes bij project "nog meer liedjes" b.o.
- 8 arrangementen voor de CD bij het project "probeerinstrumenten" b.o.
- arrangementen voor popkoorVoor Alles-in-1
- Ridder Aard
- diverse liedjes voor Engels in de onderbouw
- diverse bewerkingen van- en lesbeschrijvingen bij bestaande liedjes


Samen met Willeke Turkenburg
- "Op zoek naar de prinses" musical voor de Jan Lijding Scoutinggroep, Zwolle tgv 50-jarig jubileum
-  Jeroen en de kerstfee (musical voor jongeren met een verstandelijke beperking)
- "Zeeman's Rhapsodie" (voor basisschool De Wilgenburg, Zwolle)

-  diverse liedjes voor Willeke's werk als activiteitenbegeleider

voor Babette en Isa Turkenburg:
- Het meidenblaasorkest
- diverse hertalingen van popliedjes

voor Calango:
 - The Reel Deal

voor Kimik.com 
- Spookvogels

overig:
- Spaghetti monster's lament
- Moving on
- Easy Music I - IV

overige kinderliedjes zoals:
- Ik ben een huismus
- Muziek met lege flessen
- Professor Kist
- De Harry Potter-blues
- Piratenlied
- Er ligt een tandje op de grond
- De Hurkel is een vrolijk beest
- Regen, regen
- Een grappig spinnetje
- Konijnenliedje


- Free music for netlabels & online compilations
(o.a. / a.o.)
-  A fifth of Splogman (Album, Comfortstand)
-  Splogman's sixth sense (Album, WM Recordings)
Packages to the moon (Album, WM Recordings)
4 tributes to 365 days and one bonus (Album, WM Recordings)

- "echoes of 52 weeks"
- various contributions to compilations (nog te inventariseren / to be sorted out)

► 2009

- CD "Hallo, hallo vandaag is er muziek" (10 kinderliedjes en hun instrumentale versies, als Meneer Jan) WM recordings
- CD "Soms heb je echt je dat niet/ It must be one of those days" (4 versies en Piratenlied 2 versies, als Meneer Jan, met kinderensemble "De Vele Vele Anderen" WM recordings

► 2010

- Picture disc "In My Spaceship" (met kinderen Geert Grote School, DJ Breakbot, DJ Pilooski) Sisterphunk, France


► vanaf 2010

- droodles (tientallen plak- en knipwerken, al dan niet aangevuld met instrumenten en zang zie audio / dozens of cut and paste tracks, sometimes with instruments and voice added, see audio)
- songpoems  (ingestuurde gedichten van facebookvrienden op muziek gezet, zie audio / poems submitted by fb-friends put to music, see audio)
- kinderliedjes: Pukkels of rood haar, Floddertje, Even rustig, Als je 's avonds slapen gaat, Liedje van de zon, Een hele enge slang

► 2017

- 7 november, re-release van In My Spaceship als album met alle eerder uitgegeven versies van Jan zelf door WM Digital Services, via de meeste online kanalen.